A+ A A-

Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково

 
Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Постигнати цели и резултати
Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани
Първият доклад на експертите доказа необходимостта от разширение на депото край с. Гарваново
Проектът „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” остава сред приоритетните проекти на МОСВ
Община Хасково сключи договор за Избор на консултант
Община Хасково сключи договор за Прединвестиционно проучване, изготвяне на задания за ПУП, идейни и технически проекти
Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - консултант
Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - проучване, задания, проекти
Община Хасково очаква одобрение на две документации за обществени поръчки от МОСВ 25.03.2009 г.
Община Хасково с комплексен подход за разрешаване на проблема с отпадъците 06.03.2009 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art