A+ A A-

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково

Изготвена документация по фаза 1 от „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции“ съгласно Договор №249/08.09.2015г. за „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т. (1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ“

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art