A+ A A-

Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art