A+ A A-

Информация за Хасково


Разположен на важен кръстопът, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история на България. Тук траките оставят силен отпечатък от разцвета на своята цивилизация. Тук старите българи построяват уникални крепости, за да предпазят границите на българската държава. Тук се разпалва духовният огън на Възраждането, за да се поддържа силен и до наши дни.
Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина. Регионът се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен живот.
Хасково заема ключово място в областта, тъй като през него минава най-бързият и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток. Градът е кръстопът на четири международни транспортни коридора.
Община Хасково е с територия от 740 кв.км. и обхваща град Хасково и още 35 населени места.
Структуроопределящ отрасъл в общината е хранително-вкусовата промишленост. Важен дял имат производството на тютюневи изделия, пиво и вино в национален мащаб. На територията й функционират много частни фирми основно за производство на машини за хранително-вкусовата промишленост, хляб и хлебни изделия, месо и млечни продукти, конфекция и др.
Важно място в стопанската структура на района заема селското стопанство. Климатът е умереноконтинентален с изразено средиземноморско влияние. В съчетание с другите природни дадености той създава благоприятни възможности за отглеждането на пшеница, сусам, царевица и особено на памук и тютюн – едни от най-качествените в България. Застъпени са зеленчукопроизводството и лозарството.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art