A+ A A-

Отговорен служител за работа по ЗДОИ

Главен експерт Атанас Бялков, определен със Заповед N 242/09.03.2009г. на Кмета на Община Хасково

Телефон за контакт: 038 603405

Място за преглед на документи и информация по ЗДОИ: "Деловодство” на Община Хасково

Работно време: от 9.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art