A+ A A-

Образование

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

НУ "Г.С.Раковски"
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
ОУ "Шандор Петьофи"
ОУ "Св.Кл.Охридски"
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Св. Иван Рилски"
ОУ "Христо Смирненски"
ОУ "Любен Каравелов"
ОУ "Христо Ботев"
ОУ "Христо Ботев"
ОУ "Христо Ботев"
ОУ "Васил Левски"
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ОУ "Любен Каравелов"
СОУ "В. Левски"
СОУ "Св. П. Хилендарски"
ГПЧЕ "Проф. Д-р Ас. Златаров"
ПМГ "Акад.Боян Петканчин"
Финансово-стопанска гимназия “Атанас Буров”
Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев“
Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров"
Професионална гимназия по селско стопанство
Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"
Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня"
Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II"
Спортно училище "Стефан Караджа"
Обединени ученически общежития
Регионален център за дистанционно обучение към УНСС-София

АДРЕС

ул.Единство 5
ул.Страшимир 37
жк.Орфей
ул.Граф Игнатиев 14
ул.Генeрал Колев 28
бул.Раковски 24
бул.Съединение 16
ул.Видин 1
с.Войводово
с.Динево
с.Долно Големанци
с.Книжовник
с.Конуш
с.Малево
с.Узунджово
ул.Стара планина 2
ул.Кресна 1
ул.Тимок 97
ул.Стефан Стамболов 10
ул.Банска 70
ул.Добруджа 79
кв.Република 1
ул.Добруджа 65
бул.Съединение 46
ул.Добруджа 79
ул.Пловдивска 37
бул.Съединение 44
бул.Стефан Стамболов 8
бул.България

КОНТАКТ

038 622597
038 668288
038 643100
038 622637
038 622669
038 622642
038 622524
038 668331
037182266
03713266
037423266
037192266
037172266
03712370
03710270
038 510271
038 624120
038 665222
038 624098
038 624830
038 622296
038 622783
038 622216
038 622331
038 622472
038 665134
038 624492
038 622617
038 623354

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art