A+ A A-

Здраве и социални дейности

 

ИНСТИТУЦИЯ

Общностен център Хасково
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 
Специализирана болница за активно лечение по онкология 
Център за психично здраве
Диагностично-консултативен център I
МБАЛ-Хасково АД
СБАЛ "Хигия"
ДКЦ "Свети Георги"
МЦ "Хасково"
МЦ Втора поликлиника
МЦ Трета поликлиника
МЦ "Авицена" ЕООД
Дом за стари хора
ЦНСТ
ЦНСТ
Дом за медико-социални грижи за деца
Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Марина"
Дневен център за стари хора
Наблюдавано жилище за младежи
Център за обществена подкрепа
Домашен социален патронаж
Здравен център "Република"

АДРЕС

 ул. Железни врата 6
ж.к.Болярово
бул.Съединение 49
ж.к.Болярово
пл.Градски 2
бул.Съединение 49
ул.Стефан Стамболов 2
ул.Стефан Стамболов 2
бул.Съединение 49
ул.Георги Кирков 24
ул.Рила 9
ул.Иван Вазов 2
парк "Кенана"
ул.Единство 21
ул.Съгласие 5
ул.Видин 14
ул.Славянка 52
ул.Георги Кирков 82, вх.Б, ет.1
бул.Съединение 16
ул.Цар Освободител 2, ет.2
бул.България 41
ул.Единство 1

КОНТАКТ

038 585500
038 668976
038 665316
038 668497
038 622103
038 606700
038 606250
038 624559
038 606762
038 665474
038 665501
038 627822
038 622458
038 587171
038 587878
038 668320
038 664112
038 580255
038 510483
038 510486
038 665354
038 624793

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art