A+ A A-

Приложение 4

Инвестиционни фондове, опериращи в България


Avlar Bioventures Fund 2

www.avlar.com/evlar_site_in_pro.htm

Период на действие: 2001-2006

Региони: ЕС(15+10), България, Румъния, ЕАСТ

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

  • Здраве, социална сфера, нови технологии, политика на МСП, Иновации, Икономика, Финанси;
  • Подкрепа на фирми от сферата на биотехнологиите и здравеопазването (при създаването и в ранен етап на развитие)
  • Фондът участва до 10 % от рисковия капитал на компанията, с максимум до 3.3 млн. Евро

Годишен бюджет на фонда - 45-75 мнл. Евро;

Финансиране на проекта: до 3.3 млн.евро

Baring Private Equity Partners

www.bpep.com/bpep/index.asp

Региони: ЕС(15+10), България, Румъния,Нови независими държави, Азия

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

  • капиталово финансиране за средния предприятия, които планират разширяване;

Фондът ще държи мажоритарен или миноритарен дял

Годишен бюджет - 15 мнл. Евро;

финансиране на проекта: между 5 и 10 млн.евро

DBG Eastern European Fund LTD 2

www.dbgee.com

Период на действие: 2003-2013

Региони - България, Румъния, Балкани

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

  • Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Заетост, Икономика, Финанси, Местно развитие
  • Капиталово финансиране за периферни компании; насърчаване на инвестициите, насърчаване на производството

Бенефициенти - корпорации, малки и средни фирми

Годишен бюджет - 80 мнл. Евро;

финансиране на проекта: между 3 и 12 млн.евро

Black Sea Fund L.P

www.globalfinace.gr

Региони - България, Румъния, Нови независими държави, Балкани

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

  • Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Иконимика, Финанси
  • Капиталово финансиране за компании с потенциал за растеж
  • Малки и средни предприятия;

Фондът участва с инвестиция, не по-поляма от 15 % от поверения капитал на всяка една компания

Годишен бюджет - 100 мнл. Евро;

Финансиране на проекта: между 2.2 и 10.1 млн.евро

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art