A+ A A-

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art